top of page

Die hockeystick…

De waardering van startups is een ‘kunst’ gebaseerd op ervaring.

Hockeystick with hockeyball

Je zit in de zaal en er is dit prachtige idee, met een goed verhaal en een mooi uitziend pitch deck. Je buikgevoel zegt dat het een interessante propositie is, maar hoe kom je erachter of wat er verteld en getoond wordt een reële basis heeft?


Want het businessplan lijkt goed maar…. is het op realiteit gestoeld, of is het veel te rooskleurig neergezet? De cijfers en het financiële plan zijn namelijk vaak prognoses.

Het is koffiedik kijken, er worden hooggespannen verwachtingen gewekt, dus hoe kom je erachter wat ‘waar’ is.


Dit is nooit volledig vast te stellen, want er zijn veel onzekere variabelen. Zeker als er nog niet eens een MVP is (Minimum Viable Product, dat wil zeggen: een product of dienst, interessant genoeg om klanten aan te trekken die bereid zijn hiervoor te betalen).

Je kunt echter wel kijken of de informatie die wordt verstrekt op redelijkheid is gestoeld, door verschillende parameters naar inzicht in te schatten.


Het is van belang is te kijken naar onder andere:

  • Is er een duidelijk probleem met een innovatieve oplossing

  • Heeft de vrouwelijke ondernemer/het team de benodigde kennis en/of partners om de propositie waar te maken

  • Is er een MVP, met andere woorden: is er een client-base (= betalende klanten)

  • Is er sprake van (een reëel) marktinzicht en hoe groot is de markt

  • Wat is het verdienmodel, staat dit in verhouding tot de omvang van de markt

  • Is er een duidelijk go-to-market plan, hoe worden de potentiële klanten benadert

  • Is het klantprofiel duidelijk, is er een duidelijke doelgroep

  • Heeft men (reëel) inzicht in de concurrentie op de markt


Daarom gebruiken wij bij TAI een Assessment Propositie Scorecard, gebaseerd op onderzoek van Bill Payne.

Deze helpt ons om schematisch een inzicht te krijgen in de startup.

De methode gebruikt o.a. bovenstaand soort vragen en hangt daar een percentage per categorie aan (op basis van breed onderzoek onder startups). De score loopt van 0 tot 5, waarbij een uiteindelijke waarde van 3 of meer voor ons de aanleiding is om de startup als mogelijk interessante investering verder te analyseren.


Tijdens de bijeenkomsten van TAI mogen de vrouwelijke ondernemer(s) komen pitchen. Daarna leggen we de propositie voor aan onze community.

Dan bespreken we gezamenlijk de pitch en leren we van, en met elkaar. Hierbij maken we gebruik van de ervaring en kennis van iedereen die aanwezig is. Hierin zitten zowel ervaren angels als first time angels, van allerlei leeftijden en met zeer verschillende achtergronden.

Is er een positieve uitkomst, dan wordt er gevraagd wie er verder wil spreken met de startup om verder te kijken of, en hoe, deze groep angels uiteindelijk daadwerkelijk gaat investeren.


Wil je meer weten over dit onderwerp, geïnteresseerd naar onze community en het investeren in startups van vrouwelijke ondernemers, kom dan kennis maken bij een van onze evenementen of plan een (virtueel) koffietje.Comments


bottom of page